รายละเอียดผ้าเช็ดตัวโรงแรมขนาดกลาง

ผ้าเช็ดตัวโรงแรมขนาดกลาง01
ผ้าเช็ดตัว01
ขนาด 27x54 นิ้ว
เนื้อผ้า Cotton100%
ผ้าเช็ดตัวโรงแรมขนาดกลาง02
ผ้าเช็ดตัว02
ขนาด 27x54 นิ้ว
เนื้อผ้า Cotton100%
ผ้าเช็ดตัวโรงแรมขนาดกลาง03

ผ้าเช็ดตัว03
ขนาด 27x54 นิ้ว
เนื้อผ้า Cotton100%
ผ้าเช็ดตัวโรงแรมขนาดกลาง04
ผ้าเช็ดตัว04

ขนาด 27x54 นิ้ว
เนื้อผ้า Cotton100%
ผ้าเช็ดตัวโรงแรมขนาดกลาง05
ผ้าเช็ดตัว05

ขนาด 27x54 นิ้ว
เนื้อผ้า Cotton100%
ผ้าเช็ดตัวโรงแรมขนาดกลาง06
ผ้าเช็ดตัว06

ขนาด 27x54 นิ้ว
เนื้อผ้า Cotton100%

 

  ทางเรามีแบบผ้าขนหนูให้ลูกค้าเลือกหลายแบบ โดยผ้าเช็ดหน้าเป็นผ้าขนหนูขนาดเล็ก โดยลูกค้าสามารถเลือกและกำหนดรายละเอียดต่างๆของผ้าเช็ดหน้าได้ตามที่ต้องการ ทางเราเป็นโรงงานผ้าขนหนู ลูกค้าที่สั่งผ้าขนหนูกับทางเราจึงสามารถเลือกและออกแบบตัวผ้าขนหนูได้ตามที่ต้องการ